Stowarzyszenie Czechów w Polsce zostało zarejestrowane 8 stycznia 2010 roku. Zrzesza ono osoby aktywne i otwarte na koedukację międzykulturową. Celem działalności jest zrzeszanie ludzi zarówno pochodzenia czeskiego, stanowiących mniejszość czeską, jak również rdzennych rodaków. Pragniemy być otwarci na problemy otaczającego nas świata, kontaktu z młodzieżą oraz rozwijaniu pasji, wrażliwości kulturowej oraz budowaniu relacji międzyludzkich.
logo Stowarzyszenie Czechów w Polsce